Europaparlamentet tar ställning för ett neutralt och öppet nät

Idag antog Europaparlamentet en resolution mot ett försök av EU:s största telekombolag att flytta viktiga beslut om affärsmodeller på internet till FN. Piratpartiet spelade en central roll i författandet av resolutionen som involverade ledamöter från alla större partigrupper i Europaparlamentet.  

Resolutionen är ett svar på ett förslag från telekomindustrin om att införa avsändaravgifter på  internet genom att förändra tekniska standarder i internationella  telekomunionen, ITU. Förslaget uppmärksammades eftersom det strider mot tanken på ett fritt och öppet internet. ITU är också känt för att vara en av de telekommunikationsreglerande organisationer som är svårast att få insyn i, både för folkvalda och för civilsamhället.   

- För att internet ska vara öppet, måste telekombolagen och infrastrukturägarna ge rättvis tillgång till kommunikation för alla och tillåta inkluderande beslutsprocesser, säger Amelia Andersdotter, och fortsätter: Det är oerhört glädjande att parlamentet nu tydligt har tagit ställning för att det är just sådana förutsättningar vi vill ha för vår kommunikation.     

Resolutionen betonar vikten av att bevara öppenhet och fria  informationsflöden på internet. Den försvarar också nätneutralitet och internets decentraliserade modell. Internet uppmärksammas som en plattform för  yttrandefrihet, pressfrihet och mänskliga rättigheter, men också livaktig  konkurrens och entreprenörskap. Parlamentet vill också se ökad transparens och deltagande i FN:s beslutsprocesser om telekommunikationsfrågor.

  - Parlamentets resolution är en stor framgång för internetanvändarna. Vi  sänder en tydlig och positiv signal till kommissionen och medlemsstaterna, avslutar  Amelia Andersdotter.   

Piratpartiet förväntar sig nu att kommissionen agerar på de omfattande trafikbegränsningar som drabbar europeiska internetanvändare dagligen. Partiets förslag är en unionstäckande förordning som omedelbart etablerar tydliga linjer för vilka typer av begränsningar och prioriteringar av trafik som inte ska få vara tillåtna för att internet ska kunna fortsätta fungera som kommunikationsplattform.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/europaparlamentet-enhaelligt-foer-ett-neutralt-och-oeppet-naet-815502?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>