EU-kommissionen frågar EU-domstolen om ACTA

EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

– En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

– ACTA har väckt många frågor hos medborgare, hos industrin och hos de parlamentariker som precis var i färd med att sätta igång sitt granskningsarbete. De frågor som diskuteras gäller till exempel unionens framtida internationella handelsrelationer och vår industris möjligheter att utvecklas dynamiskt på internet. Dessa frågor kan bara besvaras av de politiska institutionerna. Att skjuta över avtalet till domstolen innebär att parlamentets granskningsarbete kommer att skjutas på framtiden, säger Andersdotter som är rapportör för Europaparlamentets industriutskotts utlåtande om ACTA.

– Opinionen mot avtalet, både innanför och utanför parlamentet, har varit väldigt stark och nu hoppas kommissionen förmodligen att motståndet ska lägga sig sig, medan avtalet puttrar i Luxembourg så att man sedan kan godkänna det i lugn och ro.

– Det viktigaste kommer nu att bli exakt vilka frågor kommissionen ställer till domstolen, säger Andersdotter. Kommer man att ställa relevanta frågor, om avtalets effekter på hur unionens nuvarande och framtida lagar skall tolkas med avtalet i beaktan, eller är det här bara ett sätt för kommissionen att slippa nederlag efter en politisk debatt om informationssamhällets framtid – som engagerat europeiska medborgare över alla gränser?

– ACTA-processen har präglats av hemlighetsmakeri och av en önskan av att hålla avtalet undan allmän debatt, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Nu när den allmänna debtten ändå hunnit ikapp makthavarna väljer man åter att lyfta bort processen ur allmänhetens ljus.

– Så väl kommissionen som Sveriges EU-Kommissionär Cecilia Malmström och den svenska regeringen måste nu ta ansvar för att rätt frågor, rätt ställda sänds till EU-domstolen. Detta får inte bli ännu ett i raden av makthavarnas svek mot den unga politiskt engagerade nätgenerationen.

Kontakt:
Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker,  0032(0)470 460922
Christian Engström, EU-parlamentariker, 0032(0)228 45368
Anna Troberg, partiledare, 0704-676 273

Kommentarer

Malingo skrev

Annm,
Intressant synvinkel där.
ACTA kanske förvisso ej leder till att någon ny lag måste skapas i Sverige.

(däremot leder det till nya lagar i andra länder som inför det, antar jag?)

Ochm som du säger, så leder det antagligen till att synen på immaterialrätt cementeras fast.

-Jaså, du vil ändra lagen? Nejnej, det går minsann inte. Då måste du först förändra de här andra 10 lagarna, och det går minsann inte. De är alla demokratiskt framröstade…

ANNM skrev

Det intressanta är ju egentligen inte vilka lagar som måste ändras om ACTA antas, utan vilka lagar som inte längre kan ändras. Om EU i framtiden skulle vilja införa vettigare upphovsrättslagar, t.ex. genom att riva upp delar av IPRED, skulle det vara möjligt utan att bryta mot ACTA?

Jag misstänker att kommissionen inte kommer att ställa några sådana frågor. Hela vitsen med ACTA är ju att cementera USAs och EUs nuvarande syn på immaterialrätt så hårt som möjligt och sprida den till andra länder.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>