Piratpartiet i Uppsala JO-anmäler valnämnden för valfusk

Valförrättarna i Uppsala har fått tydliga direktiv från valnämnden om att valsedlar från så kallade ”enprocentspartier” ska behandlas annorlunda än valsedlar från etablerade partier, trots att JO förra året avfärdade tillvägagångssättet som brott mot vallagen. Därför JO-anmäler Piratpartiet i Uppsala valnämnden.

— Vi tar vallagen och dess tyngdpunkt på alla partiers rätt till lika och rättvist deltagande mycket seriöst. Det är inte okej att mindre och oetablerade partier särbehandlas för att missgynnas, säger Piratpartiet Uppsalas kommunledare Isak Gerson. Om det är en JO-anmälan som krävs för att vi ska bli rättvist behandlade i valet är det så vi kommer att göra.

Efter att Piratpartiet försökt föra diskussioner med valnämnden, som ansett att man gjort rätt, har man nu JO-anmält valnämnden i Uppsala som instruerat alla valförrättare att skapa ett speciellt utrymme för ”enprocentspartier” som står bredvid de etablerade partierna. Vid EU-valet 2009 sade JO i en kritik mot valnämnden i Lund att det ur objektivitetssynpunkt är viktigt att absolut ingen skillnad görs mellan ”enprocentspartier” och etablerade partier.

— Vi tycker att det är helt orimligt att mindre partier behandlas på det här sättet, fortsätter Piratpartiets Isak Gerson. Vi som ett nytt och växande parti har stämpeln som oetablerade som vår största fiende. Att vi diskrimineras i vallokalen på det här sättet gör inte situationen lättare för oss.

Länkar och referenser:

JO-anmälan: http://docs.piratpartiet.se/valfusk/JOAnmalan-Uppsala-2010.pdf
JO-beslut från EU-valet: http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4779

För mer information:

Kontakta Isak Gerson (PP), kommunledare i Uppsala 073 – 1585745

Kommentarer

Anders Andersson skrev

Det föreligger viss begreppsförvirring här: I JO-anmälan från 2009 rörande valsedelsbehandlingen i Lunds kommun används termen ”enprocentspartier” om de partier som har fått minst en procent av rösterna i tidigare val, medan övriga partier (både partier som deltagit i tidigare val men inte nått upp till denna röstandel och helt nya partier) kallas just ”övriga partier”. Isak har i sin anmälan i stället använt termen ”enprocentspartier” om de partier som inte uppnått en procent, vilket JO dock torde förstå och ha överseende med.

Sedan bör man ha i åtanke att situationen är något annorlunda i detta val, i och med att det är partierna själva som svarar för utläggning av alla namnvalsedlar (valsedlar med kandidatnamn för personröst på), medan valnämnderna bara skall låta lägga ut partivalsedlar utan kandidatnamn. Samtidigt svarar valnämnderna för den övergripande ordningen på röstmottagningsställena, och tillhandahåller nu ställ för samtliga partiers namnvalsedlar, inte bara för partivalsedlarna. Jag anser det därför inte givet vad svaret från JO blir, och det är därför desto mer angeläget med en anmälan.

Jag finner det även anmärkningsvärt att Isak förbjöds att fotografera valsedelsställen. Jag hoppas att JO kommenterar det.

Likväl vill jag inte lägga för mycket krut på den här valsedelskontroversen. Vi vinner inga röster på att låta frågan om valsedlarnas exakta placering överskugga de akuta sakfrågorna om datalagringsdirektivet, ACTA och FRA. Anmälan är gjord, men den hinner knappast behandlas före valet, så lägg nu ut valsedlarna i härför anvisade fack och låt byråkratins kvarnar mala i egen takt. Fördelen med att den kritiserade ordningen nu står i ett formellt beslut är att det räcker med en anmälan per beslut; man behöver inte anmäla förhållandena vid vartenda röstmottagningsställe där beslutet har verkställts.

Chri skrev

@cnab
Att valnämnden i Uppsala klassar PP som enprocentsparti är för att de fick just det i förra valet. Man jämför alltså med förra valet till vad man nu väljer till, inte förra valet till något whatever. Dvs. PP hade 0,63% i riksdagsvalet 2006.
Det är också anledningen att PP inte får valsedlar utlagda, det här är ett annat val och vad vi fick i EUP-valet spelar inte in.
2014 i valet till EUP ska (om jag inte missförstått något) PP få valsedlar utplacerade som alla andra partier som är med i EUP (eller var det en lägre tröskel för att få sedlar utlagda?).

Oldtimer skrev

@Sharpless
JO håller inte med dig om att det bara är gnäll: ”Även smärre regelavvikelser som riskerar att störa den röstandes fria och självständiga val måste tas på allvar.”

Är vi små barn som tar JO:s tolkning av Regeringsformen på allvar? Är kanske JO också ett litet barn?

cnab skrev

PP fick 7,1 procent i det senaste valet, korrupta valnämnd i Uppsala! Ni bryter mot lagen, ni är antidemokratiska och kan därför fara år pipsvängen. Misstänker att liknande idiotiska tilltag sker på massor av vallokaler i landet, trots förra årets JO-beslut. Observerar ni sådana försök till diskriminering av PP – polisanmäl, JO-anmäl och kontakta media!

Sharpless skrev

Är särbehandlandet att de ligger i ett annat ställ på samma bord? Sluta vara som små barn som gnäller bara för att. Agera när det är lämpligt att göra det, när valsedlar försvinner eller när de ställs på annat bord.

ToHell skrev

(fast ”enprocentspartier” ÄR just de ”etablerade” – de som fått minst 1% av rösterna tidigare. Det är ”övriga partier” som särbehandlas negativt. Så används iaf. begreppet i JO-beslutet)

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>