Piratpartiet släpper Valmanifest 2.0

För en och en halv vecka sedan släppte Piratpartiet sina första valmanifest. Reaktionerna var blandade och skapade oklarheter i interna och externa diskussioner. Piratpartiets styrelse beslutade därför att öppna upp de befintliga valmanifesten för vidare diskussion med medlemmarna i partiets forum. Idag släpper Piratpartiet resultatet.

— I Piratpartiet odlar vi inte ohälsosam prestige. Vi erkänner när det blivit fel och gör om och gör rätt, säger partiledaren Rick Falkvinge. Piratpartiet är det enda partiet i Sverige där alla medlemmar får vara med i skapandet av valmanifestet.

Under några hektiska dagar har partiets medlemmar jobbat hårt med att diskutera sakfrågor och finslipa texterna. Styrelsens sekreterare, Mikael Nilsson, har hållit i arbetet med att i största möjliga mån få fram konsensus i forumtrådarna och justera det ursprungliga manifestet därefter.

— Det har varit spännande. Våra medlemmar är mycket kunniga och har tillfört djup och perspektiv till valmanifesten, säger Mikael Nilsson. Jag tror att det politiska klimatet i stort skulle må bra av att alla partier vågade släppa in vanligt folk i den politiska processen så som Piratpartiet gör.

Detta sätt att bearbeta politiska budskap kan te sig okonventionellt, men Piratpartiet är sprunget ur den digitala deltagarkulturen, ur vilken exempelvis Wikipedia vuxit fram. Partiet ser många fördelar med denna form av deltagarpolitik:

— Det är mycket viktigt för oss att våra aktivister känner att de står bakom vårt valmanifest till 100%, säger partiets vice partiledare, Anna Troberg. Det är ju de som utför hästjobbet med att sprida budskapet och svara på frågor om det på gator och torg.

Piratpartiets styrelse och partiledning vill tacka alla de som hjälpt till att arbeta fram Valmanifest 2.0.

Vad har förändrats?

Under förädlingsarbetets gång har texter finslipats och stycken flyttats. Bara i några enstaka fall har sakpolitiken i sig justerats.

Integritet

I ursprungsmanifestet fanns ett stycke om att staten och kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Detta stycke har tagits bort. Vi upplever att det finns ett relativt stöd bland medlemmarna för det, men att frågan måste diskuteras och fördjupas ytterligare.

I stycket om informationsfrihet har vi nu även inkluderat dokumentation av verkliga sexuella övergrepp mot barn i listan över undantag. Detta för att förtydliga vår ståndpunkt att innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn fortsatt ska vara olagligt. Stycket ”Övergreppsdokumentation och det öppna samhället” ersätter den tidigare texten om barnpornografilagen. Orsaken är att vi vill förtydliga partiets åsikt om den nuvarande barnpornografilagstiftningen. Vi vill speciellt trycka på diskrepansen mellan barnpornografilagens vida definition av barnpornografibegreppet och dokumentation av verkliga sexuella övergrepp på barn, och vad det får för konsekvenser för de drabbade barnen och för samhället i stort.

Kultur

Stycket ”Portalförändringar i upphovsrätten” i ursprungsmanifestet har strukits. Piratpartiet anser att det är viktigt att föra en konstruktiv dialog om hur vi ska stärka medborgarnas rättssäkerhet, både gentemot staten och som här, gentemot betydligt starkare storbolag som systematiskt försöker utnyttja rättsväsendet för att pressa pengar från vanligt, hederligt folk. Vi upplever däremot att det krävs en djupare diskussion om exakt hur det ska ske och detta har därför flyttats till ett eget stycke som problematiserar laglig juridisk utpressning.

Kunskap

Kravet på att skolan ska använda fria läromedel, i betydelsen ”fria från upphovsrätt”, har flyttats till ett förtydligande att upphovsrätten inte gäller skolväsendet.

Länkar och referenser:

Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – INTEGRITET
Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – KULTUR
Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – KUNSKAP

För mer information:

ring Rick Falkvinge (PP), partiledare, 010-3333401
ring Anna Troberg (PP), vice partiledare, 010-3333402
se Piratpartiets presscenter, http://press.piratpartiet.se, för pressbilder och andra resurser

Kommentarer

Inga kommentarer.