Beatrice Ask trampar ännu en gång i det juridiska klaveret

Justitieminister Beatrice Ask har i TV4 uttalat att hon utan vidare rättslig prövning vill låta polis och åklagare utdöma straff även för tyngre brott som kan leda till fängelse om den misstänkte erkänner. Ask anser att detta skulle effektivisera rättsväsendet. Piratpartiet anser att denna ”effektivisering” allvarligt hotar medborgarnas rättssäkerhet.

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge är upprörd:

- Ingen ska dömas till fängelse utan att först ha fått en rättvis prövning i domstol. Beatrice Asks förslag är en effektiv nedmontering av medborgarnas rättssäkerhet.
Misstänkta befinner sig ofta under stor psykisk press och kan ha svårt att stå emot påtryckningar och därför erkänna brott i hopp om att komma lindrigare undan än i en rättegång. Om man tar en genväg förbi systemet med att ha försvarare som hjälper åtalade kommer det att leda till att fler oskyldiga döms. Ask vill införa en Judge-Dredd-lag som sätter hela rättssäkerheten ur spel.

Det är inte heller första gången Beatrice Ask trampar i det juridiska klaveret. Hennes förståelse för principen att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats har visat sig skakig förut.

- Det är inte länge sedan Beatrice Ask inte kunde skilja på misstänkta och dömda och föreslog gredelina kuvert. Nu vill hon döma människor enligt en rättsvidirig löpandebandprincip. Det är helt oacceptabelt. Beatrice Ask bör med omedelbar verkan lämna sin post, säger Rick Falkvinge.

Beatrice Ask har flera gånger på kort tid bevisat att hon inte förstår grundläggande rättsprinciper. Det gör henne ytterst olämplig som justitieminister. Piratpartiet kräver därför Beatrice Asks omedelbara avgång.

För mer information:
ring Rick Falkvinge (PP), partiledare för Piratpartiet, 0708-303600
ring Anna Troberg (PP), vice partiledare, 0704-676273
se Piratpartiets presswebb, http://press.piratpartiet.se, för pressbilder med mera.

Kommentarer

Inga kommentarer.