Piratpartiets julklappar till politiska aktivister: Tor och PiratePad

Lagom till jul offentliggör Piratpartiet två tjänster till nytta och glädje för politiska aktivister världen över: en Tor-server för anonymiserad kommunikation, samt en Etherpad-tjänst för realtidssamarbete kring texter.

— Det råder brist på effektiva verktyg som stödjer politisk aktivism, säger Rickard Olsson, Piratpartiets IT-chef. Det här är Piratpartiets sätt att hjälpa aktivister över hela världen att samarbeta och att slippa behöva vara rädda för att bli övervakade.

Den första december 2009, samma dag som FRA kopplade in sina massavlyssningskablar, så öppnade Piratpartiet en kraftfull Tor-server för att underlätta för medborgarna att utöva sin grundlagsskyddade rätt till privat kommunikation. Tor är ett verktyg som används av många organisationer och privatpersoner som vill förbättra sin säkerhet på Internet.

— Möjligheten till anonym kommunikation är en fråga om liv eller död i vissa delar av världen, säger Rickard Olsson. Även i Sverige begränsas gradvis rätten till anonym kommunikation, genom lagar som FRA-lagen och det kommande Datalagringsdirektivet. Rätten till anonym kommunikation är en grundpelare för politisk aktivism i ett demokratiskt samhälle.

Piratpartiet har även startat en gratistjänst för realtidssamarbete kring texter på http://piratepad.net. Tjänsten bygger på öppen källkod från tjänsten Etherpad.com, som använts flitigt inom och utom partiet för framtagande av politiska texter, protokoll, debattartiklar och annat material.

— Etherpad har på några månader blivit ett centralt verktyg för partiets politiska arbete, säger Rickard Olsson. Vi vet att många andra aktivister, tex inom klustret WeRebuild.eu som arbetat med telekompaketet, haft stor nytta av tjänsten. Vi vill på det här sättet säkerställa att internet-baserade politiska aktivister fortfarande har tillgång till detta kraftfulla samarbetsverktyg, avslutar Rickard Olsson.

PiratePad är fritt tillgänglig för alla användare. Partiet sparar inga loggar från tjänsten.

Länkar och referenser:

Tor-projektet: http://www.torproject.org/index.html.se
Etherpad: http://en.wikipedia.org/wiki/EtherPad

För mer information:

kontakta Rickard Olsson, IT-chef, Piratpartiet, 0706-350142
kontakta Rick Falkvinge (PP), partiledare för Piratpartiet, 0708-303600
se Piratpartiets presswebb, http://press.piratpartiet.se för pressbilder med mera

Om Tor:

Genom att använda Tor kan du vara anonym när du surfar, publicerar hemsidor, använder snabbmeddelanden (eng. instant messaging), IRC, SSH och andra applikationer som använder sig av TCP-protokollet. Tor erbjuder även en plattform för utvecklare som vill skapa nya applikationer med inbyggd anonymitet, säkerhet och som värnar den personliga integriteten. Tor-noden ligger på piratpartiets egna IP-nät och anmälan om missbruk kommer att nå driftgruppen direkt. Eftersom noden är en exit-nod så är det piratpartiets IP-adresser som kommer användas av Tor-användarna. Självklart kommer ingenting loggas och alla Tor-användare får tillgång till en pålitlig slutnod med hög hastighet. Piratpartiets Tornod har en kapacitet på c:a 10Mbit/s, vilket gör den till ett betydande bidrag till Tor-nätverket.

Om Etherpad:

Företaget bakom tjänsten Etherpad.com har köpts upp av Google, som planerar att stänga ner tjänsten i mars 2010. De satsar på att inlemma Etherpads teknologi i sin egen tjänst Google Wave. Planerna på nedläggning rörde upp starka känslor, vilket fick Google att släppa koden fri den 17 december. PiratePad är baserat på denna fria kod och kommer därför att leva kvar när Etherpad läggs ner.

Kommentarer