Piratdebatt om medievillkor ikväll på KTH

Ikväll den 21 oktober deltar representanter från Piratpartiet, Piratbyrån och The Pirate Bay i en gemensam paneldebatt i Stockholm om piratrörelsen och upphovsrättsreform. Det är mycket ovanligt att alla tre piratorganisationerna debatterar tillsammans.

Panelen väntas gå långt bortom fildelningens vara eller inte vara, något som är en helt ointressant fråga idag, utan istället gräva mycket djupare i frågeställningen hur ny teknik förändrar mediesamhället, kultursamhället och den politiska diskursstyrningen i grunden utifrån sina respektive perspektiv.

Utöver Rick Falkvinge från Piratpartiet, Rasmus Fleischer från Piratbyrån och Peter Sunde från The Pirate Bay, så deltar också Karl Sigfrid från Moderaterna och John Buckman från det nytänkande skivbolaget Magnatune.

Debatten leds av Tere Vadén från Tampere Universitet, och anordnas av Nordic Cultural Commons Conference tillsammans med Vinnova och Helsinki Institute for Information Technology.

Platsen är KTH, biblioteket, Osquars Backe 31, och tiden klockan 18-20 ikväll den 21 oktober. Fritt inträde.

För mer information:

kontakta Rick Falkvinge (pp), partiledare för Piratpartiet, 0708-303600
kontakta Christian Engström (pp), vice ordförande, 070-6633780
se Piratpartiets Pressweb, http://press.piratpartiet.se

Om Piratbyrån:

Piratbyrån är inte en organisation, åtminstone inte i första hand. Först och främst är Piratbyrån, allt sedan starten 2003, en pågående konversation. Piratbyrån reflekterar kring kopiering, informationsinfrastruktur och digital kultur, såväl inom gruppen, utifrån de olika erfarenheter och kompetenser vi har, som i våra dagliga möten med andra människor. Konversationerna mynnar ofta ut i olika slags aktiviteter.

Om The Pirate Bay (TPB):

TPB är Sveriges i särklass största nätsida – det är faktiskt en av de 100 största i världen. TPB är dessutom världens största fildelningsnätverk. Genom systemet kan vem som helst distribuera digital information utan censur och utan några avgifter.

Kommentarer

Inga kommentarer.