PIRATPARTIET: ”Piratjägarlagen är statligt sanktionerad utpressning”

Lagtexten till ytterligare en upphovsrättsskärpning är nu klar. Regeringen påstår att det kommer från ett EU-direktiv, men EG-domstolen har sågat den tolkningen: inget medlemsland behöver göra denna skärpning. Piratpartiet är kritiskt mot regeringens agerande.

– Om regeringen väljer att ta strid mot hela den yngre generationen genom att driva igenom den här piratjägarlagen, så är det regeringens eget beslut, säger Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet. Det finns inget EU-direktiv som regeringen kan gömma sig bakom. EG-domstolen är övertydlig på den punkten och det är fult, falskt och ohederligt att låtsas som något annat.

Direktivet kallas IPRED1 eller ”civilrättsliga sanktionsdirektivet”. Det drevs igenom 2004 av krafter i EU-parlamentet som är nära allierade med skivindustrin, i all hast innan EUs utvidgning. Direktivet har därefter utmanats i EG-domstolen, som slog fast att upphovsrättsskärpningen var oproportionerligt integritetskränkande, och att inget medlemsland behöver införa den.

– Det här är att skapa en privat poliskår som har större befogenheter än den riktiga polisen. En lobbyorganisation ska inte under några omständigheter göra polisens jobb, säger Falkvinge.

Lagen öppnar upp för en häxjakt på vanliga medborgare. Det syns i länder där skärpningen redan införts. Industrin där gör massutskick med kravbrev på en månadslön, med hot om att gå till domstol för det fyrdubbla om kravet inte betalas. De flesta betalar i ren rädsla. Falkvinge menar att detta är rena maffiametoder:

– Rättssäkerheten är obefintlig! Det handlar om vanliga medborgare som inte vågar stå upp mot stora företag och är i praktiken en statligt sanktionerad utpressning. Det gynnar inte alls kreatörerna utan är enbart en inkomstkälla för storbolagen.

För mer information:

kontakta Rick Falkvinge (pp), partiledare för Piratpartiet, 0708-303600
kontakta Christian Engström (pp), vice ordförande, 070-6633780
se Piratpartiets Pressweb, http://press.piratpartiet.se

Länkar och referenser:

Lagrådsremissen, http://www.regeringen.se/sb/d/10024/a/113181

Kommentarer

Inga kommentarer.